ÚVOD

Spevácky zbor mesta Humenné je amatérske hudobné teleso, v ktorom pôsobia občania mesta. Toto teleso vzniklo v januári 1994 s cieľom šíriť vokálno-hudobné umenie medzi najširšou verejnosťou. Zbor má 35 členov, 25 žien a 10 mužov.

Prípadní talentovaní záujemcovia o zborový spev, hláste sa na vyššie uvedenom telefónnom čísle, radi Vás v našom kolektíve privítame.

Od 6. septembra 2004 povinné nácviky každý pondelok od 18. hodiny